29 januari 2016

OM FÖREKOMST AV SULFIT I JORDGUBBAR ART NR 457952 OCH 251107 MED BÄST FÖRE 31.03.2017

Vad har inträffat?
Analyser har visat att konfektyret Jordgubbar innehåller 12 mg Sulfit per kg vilket är något mer än de 10mg/kg som är gränsen för att förekomst ska deklareras.

Vad gäller avseende Sulfit?
Sulfit är ett erkänt allergen som Livsmedelsverket skriver följande om:

Allergiska reaktioner / Doser

Det finns inga belägg för att livsmedel med låga halter av sulfit har orsakat överkänslighetsreaktioner. Med låga halter menas lägre än 10 mg/kg. Däremot bör sulfitkänsliga astmatiker undvika livsmedel som innehåller mer än 100 mg/kg.<10mg/kg; deklaration behövs inte

>10mg/kg ska deklareras

Gräns för Sulfit i livsmedel är 40mg/kg

Dock; sulfitkänsliga astmatiker ska undvika livsmedel som innehåller mer än 100 mg/kg.

Vad händer nu?
Leverantören av detta konfektyr fortsätter med kontrollprogram för att Sulfit inte ska förekomma över gränsen 10mg/kg. Tillverkaren har också bytt riskråvaran för sulfit till en ny råvara med mindre risk för sulfit vilket i princip utesluter att händelsen ska upprepas.

Ytterligare info
Konsumenter kan i vanlig ordning kontakta Candykings konsumentkontakt 08-795 03 00